De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...
PNC
Stille waters in Limburg doorgronden

Wedstrijdreglement publiekswedstrijd "Meet de fitheid van je vijver"

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd verbonden aan de actie "Meet de fitheid van je vijver" (een onderdeel van het project Stille Waters Doorgronden), georganiseerd door het PNC, Craenevenne 86, 3600 Genk.

Door deelname aan de wedstrijd verklaart iedere deelnemer zich automatisch akkoord met het voor deze wedstrijd geldende reglement. Er wordt geen enkele communicatie (brief, mail, telefoon) gevoerd over het verloop van de wedstrijd of over dit reglement.

Artikel 1: algemeen

Het PNC wil met het project "Stille Waters Doorgronden" alle Limburgse vijvers in kaart brengen en hun fitheid meten. Om dit te realiseren richt men zich in 2018 naar het grote publiek.

Van 16 mei tot 30 september 2018 worden zoveel mogelijk Limburgers gestimuleerd om de fitheid van vijvers te meten door een enquête in te vullen, "Meet de fitheid van je vijver".

Je moet geen eigenaar zijn om de enquête in te vullen.

Aan het invullen van de enquête is een wedstrijd verbonden. De prijzen zijn bedoeld als stimulans om deel te nemen. Op het einde van de enquête kan de deelnemer aanduiden of hij/zij wil participeren aan de wedstrijd en een e-mail doorgeven.

Artikel 2: deelnamemodaliteiten

 • De wedstrijd veronderstelt een deelname aan de online enquête "Meet de fitheid van je vijver" die in het kader van het project Stille Waters Doorgronden is ontwikkeld. Deze enquête wordt via een link beschikbaar gesteld via verschillende communicatiekanalen en kan ingevuld worden op www.stillewatersdoorgronden.be tussen 16 mei en 30 september 2018.
  Op het einde van de enquête kan de deelnemer aanduiden of hij/zij wil participeren aan de wedstrijd en een e-mail doorgeven. Deelname is volledig gratis.
 • Iedereen kan deelnemen aan de enquête.
  Maar enkel deelnemers die wonen in Limburg en die een Limburgse vijver ingeven, kunnen de prijs winnen. Het is niet nodig dat de deelnemer eigenaar is van de vijver.
 • Enkel vragenlijsten die volledig zijn ingevuld komen in aanmerking.
  Er kan slechts één prijs per gezin worden toegekend.
 • lnzendingen die niet binnen de aangegeven wedstrijdperiode toekomen, worden niet in aanmerking genomen, wat ook de reden van vertraging is.
 • Bij deelname aan de wedstrijd moet per deelnemer melding worden gemaakt van zijn of haar e-mailadres. Als er geen geldig e-mailadres wordt opgegeven, kan de betrokkene niet weerhouden worden als winnaar.
 • Deelnemers die op welke manier dan ook vals spelen, worden uitgesloten van de wedstrijd. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.
 • De personeelsleden van de provincie Limburg en hun gezinsleden en de partners (en desgevallend hun personeelsleden) waar het Provinciaal Natuurcentrum mee samenwerkt in het kader van Meet de fitheid van je vijver, mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.
 • Het Provinciaal Natuurcentrum behoudt zich het recht personen te weigeren tot de wedstrijd.
 • Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) gekregen hebben. Als een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft.

Artikel 3: privacy

In uitvoering van  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt meegedeeld dat het PNC de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot inzage en verbetering van de opgeslagen gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens

Artikel 4: prijzen

 • Er zijn twee identieke prijzen voorzien.
 • De  prijs omvat een verwenweekend in de Maasvallei en bestaat uit een rondvaart van 2 u. met de stiltesloep, een avondmaal, een overnachting in een luxekabine met ontbijt in een boothotel en een wandelkaart. Het verwenweekend geldt voor 2 volwassenen, info: www.botelophoven.be. De prijs kan opgenomen worden op een zelfgekozen datum, binnen de 6 maanden na uitreiking.
 • Een prijs is bedoeld om uitgereikt te worden binnen de groep van deelnemers die participeren tussen 16 mei en 16 juni 2018.
 • Een prijs is voorzien voor diegene die de meeste vijvers heeft doorgegeven tussen 16 mei en 30 september 2018.
 • De prijzen zijn overdraagbaar mits voorafgaande kennisgeving aan en toestemming van het Provinciaal Natuurcentrum.
 • Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. BTW en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.
 • Als een prijs niet meer leverbaar is, kan deze vervangen worden door een prijs van dezelfde of een hogere waarde. De winnaars worden hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 5: aansprakelijkheid

 • De winnaar van de prijs erkent uitdrukkelijk dat het Provinciaal Natuurcentrum slechts verantwoordelijkheid draagt voor de overhandiging van de prijs en geenszins als een producent of verlener van diensten kan worden beschouwd.
 • Het Provinciaal Natuurcentrum kan niet worden beschouwd als reisbemiddelaar, noch als reisorganisator.
 • Het Provinciaal Natuurcentrum kan ook niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs.
 • De winnaar ziet uitdrukkelijk af van elke vordering van welke aard ook jegens het Provinciaal Natuurcentrum m.b.t. de prijs.
 • Het Provinciaal Natuurcentrum is niet aansprakelijk voor eventuele problemen bij communicatiediensten (bv. het uitvallen van een deel of het geheel van het netwerk of andere problemen van deze aard).
 • Het Provinciaal Natuurcentrum kan evenmin aansprakelijk worden gesteld ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten Provinciaal Natuurcentrum om waardoor de duur van de wedstrijd wordt veranderd of waardoor de wedstrijd of de prijs wordt aangepast of wordt geannuleerd.

Artikel 6: winnaars bekend maken en overhandiging van prijzen

 • De winnaar van de prijs die bedoeld is voor diegenen die deelnemen tussen 16 mei en 16 juni 2018, wordt ten laatste bekend gemaakt op 29 juni 2018.
  Dit gebeurt in samenwerking met Radio 2 en de winnaar wordt gekozen via trekking door een onschuldige hand.
 • De winnaar van de prijs die bedoeld is voor diegene die de meeste vijvers heeft doorgegeven, wordt ten laatste bekend gemaakt op 12 oktober 2018.
 • De winnaars worden door het Provinciaal Natuurcentrum persoonlijk verwittigd via e-mail.
 • De winnaars moeten hun prijs aanvaarden om hem te kunnen ontvangen. Dit gebeurt door het meedelen van de gevraagde gegevens binnen de 7 kalenderdagen. Bij een niet of laattijdige aanvaarding van de prijs wordt de winnaar geacht definitief afstand te doen van zijn of haar prijs en komt de prijs toe aan de daaropvolgende winnaar in de rangschikking.
 • Na verwittiging worden de winnaars op de website www.stillewatersdoorgronden.be geplaatst met vermelding van hun naam en woonplaats. De deelnemers gaan ermee akkoord dat ze als winnaars op deze website worden bekend gemaakt.
 • Behoudens omstandigheden die buiten de wil om van het Provinciaal Natuurcentrum een vertraging tot gevolg hebben, worden na de bekendmaking van de winnaars de prijzen zo snel mogelijk aan
  de winnaars bezorgd.
 • De winnaars zullen persoonlijk worden uitgenodigd voor de overhandiging van de prijzen.

Stille waters in Limburg
Tips voor een fitte vijver

Nieuws

maandag, 13 augustus 2018
Provinciemedewerkers testen de vijver op het domein
De campagne "Meet de fitheid van je vijver" brengt zoveel mogelijk Limburgse vijvers en poelen in kaart en test hun fitheid. Collega’s van het Provinciehuis gingen alvast enthousiast aan de slag in de...