De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PNC

LIKONA

Wat is LIKONA?

Een degelijk natuurbeleid heeft nood aan wetenschappelijke kennis. In Limburg wordt deze kennis samen met vrijwilligers verzameld en samengebracht onder de paraplu van de “Limburgse Koepel voor Natuurstudie”, kortweg LIKONA.

LIKONA-jaarboek

Voor de provincie Limburg is het behoud en de verbetering van de biodiversiteit een prioriteit. De werkgroepen van LIKONA met hun enthousiaste vrijwilligers vormen de hoeksteen van dit provinciale biodiversiteitsbeleid. Hun onderzoeken, studies en inventarisaties leveren elk jaar weer een schat aan belangrijke natuurwetenschappelijke gegevens op waarop de provincie Limburg haar soortenbeleid baseert.

Tot 2015 bracht LIKONA een jaarboek uit met interessante artikels over natuurstudie in Limburg, samengesteld door de vrijwilligers van de verschillende werkgroepen. Het jaarboek is vervangen door Natuuronderzoek Limburg. Op deze website kun je bijna maandelijks nieuwe opmerkelijke resultaten uit de Limburgse natuur lezen. Op het einde van het jaar is het mogelijk om alle artikels die in de loop van dat jaar zijn verschenen, als een publicatie te ontvangen.

LIKONA-jaarboek 2014.

LIKONA-databank

In onze LIKONA-databank kun je de inhoud van de jaarboeken op een eenvoudige manier raadplegen. Zoek je iets over een bepaalde soort of streek? Geef het trefwoord in en de rest volgt.

Publicaties

Naast het jaarboek, dat verscheen tot 2014 en nu is vervangen door Natuuronderzoek Limburg, verschijnen op regelmatige basis publicaties die het resultaat zijn van natuuronderzoek door vrijwilligers van LIKONA. In het overzicht van de LIKONA-publicaties kun je deze raadplegen en bestellen. Van het LIKONA-jaarboek zijn de meeste artikels reeds digitaal beschikbaar. Je vindt ze in onze LIKONA-databank.

Limburgse contactdag natuuronderzoek

Jaarlijks organiseert LIKONA de contactdag natuuronderzoek (LIKONA-contactdag). Tijdens deze studiedag komen alle natuurliefhebbers uit Limburg en omstreken samen om ervaringen uit te wisselen, de laatste nieuwtjes te ontdekken, … Alle werkgroepen geven een overzicht van hun werking van het afgelopen jaar en gunnen je een blik op de toekomstige onderzoeksprojecten.

Op zaterdag 3 maart 2018 vindt de contactdag natuuronderzoek plaats in de UHasselt campus Diepenbeek. Op het programma staan opnieuw boeiende lezingen over recent natuuronderzoek. Het volledige programma kun je hier raadplegen.

Werkgroepen

LIKONA telt momenteel 12 werkgroepen, die zich elk met een heel specifiek natuuronderwerp bezighouden.

Ontleenbare onderzoeksmaterialen

LIKONA stelt voor haar leden een aantal onderzoeksmaterialen ter beschikking. Het ontlenen is gratis op voorwaarde dat de bekomen resultaten ter beschikking worden gesteld of verwerkt worden in een publicatie. Bij erg waardevolle materialen wordt een waarborg gevraagd. De ontleningsperiode bedraagt drie weken. Voor bepaalde onderzoeksopdrachten kan echter een uitzondering gemaakt worden. Reserveer de materialen bij het Provinciaal Natuurcentrum.

Regelmatig worden nieuwe materialen aangekocht. Suggesties zijn steeds welkom!

Nuttige links: