De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...
PNC
vijver Zonhoven

Diversiteit in De Wijers, samenwerken aan kwalitatieve open ruimte(verbindingen)

De provincie Limburg – ondersteund door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Regionaal
Landschap Lage Kempen (RLLK)
- wil met dit project tonen dat ze een belangrijke regierol in het tussengebied kan spelen en zo het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) kan verwezenlijken.
Via dit project wil ze de ruimtelijke kwaliteit binnen De Wijers verbeteren. Ze concentreert zich daarbij op twee belangrijke openruimteverbindingen, waar ze pilootprojecten uitwerkt.

Vijvergebied – Heidestrand

Hier vind je belangrijke natuurwaarden. Dit gebied heeft echter ook tal van mogelijkheden voor o.a. water(berging), recreatie, duurzame landbouw, bos, visteelt.

De Maten-Stiemerbeekvallei

Dit is een gebied dat zeer waardevolle Natura 2000-gebieden met elkaar verbindt. In dit gebied liggen dan ook enkele belangrijke natuurverbindingsgebieden. In deze zone ligt echter ook de bipool Hasselt-Genk. Ook hier zijn tal van andere functies belangrijk, zoals recreatie, wonen, transport.

Aan de slag

De uitdaging van het project is om scenario’s uit te werken waarin de biodiversiteit in het gebied behouden blijft, maar ook de andere functies van het gebied doorgang kunnen vinden. Tal van andere functies - zoals landbouw, natuur, recreatie, water(-buffering), klimaatadaptatie en -mitigatie - hangen immers ook af van het goed functioneren van de ecosystemen. De kennis en ervaring die we in de pilootprojecten opdoen, gebruiken we om later in andere gebieden van De Wijers acties uit te werken.

Nuttige links: